SKOLEStart og Introprogram 2021 Student 1 SKOLEStart og Introprogram 2021 Studenter 2021 SKOLEStart og Introprogram 2021 Student 2021 SKOLEStart og Introprogram 2021 Student 2021 SKOLEStart og Introprogram 2021 Student 2021 SKOLEStart og Introprogram 2021 Student 2021 SKOLEStart og Introprogram 2021 Student 2 SKOLEStart og Introprogram 2021 Student 2021 SKOLEStart og Introprogram 2021

SKOLEStart og Introprogram 2021 Student 1 SKOLEStart og Introprogram 2021 Studenter 2021 SKOLEStart og Introprogram 2021 Student 2021 SKOLEStart og Introprogram 2021 Student 2021 SKOLEStart og Introprogram 2021 Student 2021 SKOLEStart og Introprogram 2021 Student 2021 SKOLEStart og Introprogram 2021 Student 2 SKOLEStart og Introprogram 2021 Student 2021 SKOLEStart og Introprogram 2021

Tårnby Gymnasium & HF

Fagligheden og seriøsiteten går hånd i hånd med det sociale her på TG.

Læs mere om skolens tilbud inden for de faglige områder

Tårnby Gymnasium & HF indfører pr. 1/8- 2021 Sundheds- og Ældreministeriets lov om “Røgfri skoletid”

Her kan du læse mere om hvad røgfri skoletid betyder for dig som elev på TG

Det er en vigtig del af TG’s målsætning, at skolen skal være demokratisk. Derfor arbejder vi på at skabe større medvirken og et højere informationsniveau

Læs mere om hvordan du kan deltage her