Aktiviteter

I løbet af din tid på Tårnby Gymnasium og HF vil du - ud over den almindelige undervisning - stifte bekendtskab med en masse af de andre aktiviteter, der foregår i og uden for skoletiden.

For nye elever:
For at alle nye elever hurtigt kan lære hinanden og skolen at kende, arrangerer vi et særligt introduktions-program, hvor "intro"-aktiviteter er lagt ind mellem almindelige undervisningstimer. Forløbet sluttes med en fest for de nye elever.

Skoledagen:
I Gymnasiet/HF vil du få en masse oplevelser og ny indsigt. Både i den daglige undervisning og når den brydes af fællessamlinger, flexdage, ekskursioner osv.

Efter skoletid:
De frivillige aktiviteter er en vigtig del af skolens liv. Her har du mulighed for at dyrke nogle af dine interesser - som f.eks. idræt, musik og billedkunst. I fodbold konkurreres der om TG-cuppen, og der underholdes med drama og musik til fester og koncerter. Eller du kan også melde dig til skolens musical. Eller deltage i elevrådets arbejde. Eller...

Og om fredagen slapper vi af efter en travl uge med fredagscafé!