Projekt Frivillig

Projekt Frivillig er et initiativ udarbejdet af Social-, Kultur- og Undervisningsministeriet, som gør det muligt for alle elever på ungdomsuddannelser at indgå i et forløb med frivilligt arbejde. Forløbet skal vare minimum 20 timer og foregå uden for skoletiden, og det er frivilligt for eleverne at deltage.

Formålet med Projekt Frivillig er at øge de unges kendskab til frivilligt arbejde og fremme en frivillighedskultur, hvor det er naturligt, at unge udover arbejde og uddannelse tager aktivt del i det danske samfund. Derudover giver det de unge mulighed for at afprøve deres personlige og faglige kompetencer i praksis. Ligeledes styrkes elevernes dannelsesproces og giver dem ny viden og kompetencer, som kan bruges både i og uden for undervisningslokalerne. 

Baggrunden for initiativet er John Hopkins Frivillighedsundersøgelse fra 2006. Undersøgelsen viser, at blot 29 pct. i målgruppen 16-29 år udførte frivilligt arbejde, men at halvdelen af dem, som ikke på daværende tidspunkt lavede frivilligt arbejde, tilkendegav, at de ville lave frivilligt arbejde, hvis de blev opfordret til det. De unge er altså positivt indstillede over for at udføre frivilligt arbejde. 

Projekt Frivillig støttes hvert år med midler fra Finansloven og regnes således for en permanent ordning.

Har du lyst til at lave et stykke frivilligt arbejde, så kan du læse mere om Projekt Frivillig på projektets egen hjemmeside