TG's kor

TG's kor er for alle, der har lyst til at synge sammen med andre. Det er ikke et krav at man har erfaring med at synge. Koret øver hver torsdag fra kl. 15.20 - ca. 16.45 i klassetrinsauditoriet. Vi synger mange forskellige genrer - både en- og flerstemmige sange. Koret ledes af Dea Diemar, men korets medlemmer er velkomne til at komme med forslag til, hvilke sange, der skal synges.

Koret får lejlighed til at optræde på TG flere gange i løbet af året - bl.a. til forårkoncerten i skolens festsal.