TG’s bestyrelse

Se information på bestyrelsesmedlemmerne herunder

Bestyrelsesformand
Henrik Peter Jørgensen
formand

Udpeget af skolelederne i Tårnby Kommune
Peter Bjørn
Skoleleder

Udpeget af Kommunalbestyrelsen i Tårnby
Mads Vinterby
Kommunalbestyrelsesmedlem

Udpeget af skolelederne i Dragør
Asger Villemoes Nielsen
Skoleleder

Udpeget af Københavns Universitet
Mette Elting
Studiechef

Udpeget af skolelederne i Københavns Kommune
Torben Bo Højman Jensen
Skoleleder

Tårnby Gymnasium & HF
Mikkel Harder Sørensen
Rektor

Valgt af medarbejderne
Charlotte Nørgaard Grove
Lektor

Valgt af medarbejderne
Anne Fischer Thomsen
Lektor

Udpeget af eleverne
Sigurd Janniche Thomsen
3.c

Udpeget af eleverne
Alexander Levanius Ardilsø
2.u

Quotation tegn   Jeg stillede op til bestyrelsen, fordi det giver eleverne mulighed for at have indflydelse på skolens drift.Elevrepræsentant i skolens bestyrelse
Stemningsbillede fra TG