Sådan fungerer elevdemokratiet

 

På TG vælger hver klasse repræsentanter til at varetage elevernes interesser i de besluttende organer. Det stiller store krav til repræsentanterne om at lytte til deres bagland og informere om beslutninger og problemer, der skal behandles. Men det kræver også en aktiv medvirken af baglandet. Elev-deltagelse og engagement er afgørende for skolen som demokratisk organisation.  

 

Det er en vigtig del af TG's målsætning, at skolen skal være demokratisk. Derfor arbejder vi på at skabe større medvirken og et højere informationsniveau og således øge mulighederne for, at beslutningerne kan træffes på demokratisk vis, dvs. at alle relevante parter får mulighed for indflydelse, at alle spørgsmål belyses alsidigt og at mindretal respekteres.