Elevrådet på TG

Elevrådet består af 6 elever, som formidler kontakten mellem skolen og eleverne. Elevrådet samarbejder tæt med klasserådet (Q-rådet), hvor der er en repræsentant fra hver klasse. Klasserådsrepræsentanternes arbejde er at formidle information fra elevrådet til klasserne - og omvendt. Elevrådet nyvælges hvert år, så mød op, vær med og få indflydelse!

Elevrådet 2016-2017

1c - Liva Bada Hviid 
3w - Anna Theodora Hovgaard Andersen 
1e - Emil Hassel Risager
1q - Keisha Tony Shah
2a - Bathsheba Pauline J Oghomi-Hansen
1y - Oskar Peter Kloppenborg Vellev