Lektie- og opgaveværksteder

Matematikcenter  hver torsdag kl. 15.30 - 17.30

Studiecafé i alle fag med elever to gange om ugen
Et stærkt korps af elever fra 2.HF, 2.g og 3.g på 5-6 elever er til stede i lysgården.

Opgaveværksted med møde­pligt
Værkstedet etableres nogle gange hver måned efter skoletid, hvor de elever, der er bagud, skal møde op og lave de manglende opgaver.
Eleverne indkaldes via Lectio, og der er mødepligt.
 
Udvidede værksteder i forbindelse med større skriftlige opgaver (SRP/SSO)
Der etableres et skriveværksted i forbindelse med 3.g'ernes og 2.HF'ernes arbejde med henholdsvis SRP og SSO. Værkstedet har fokus på skriveprocessen og på det opgave-strukturelle og tekniske. Indholdssiden er fagvejlederens område. 
 
AT-synopsisværksted 
Der etableres et synopsisværksted i forbindelse med 3g'ernes udarbejdelse af synopsis til At-eksamen. Værkstedet har fokus på form og formalia: at udarbejde en synopsis. Indholdssiden dækkes af fagvejlederen.