Elevvejledninger

Her på siden kan du se vigtige informationer, som du har brug for i løbet af skoleåret. I elevhæfterne kan du se nyttige oversigter og vejledninger og læse studie-og ordensreglerne og om skriftligt arbejde på TG.

STX                                            HF
Elevhæfter                                Elevhæfter
1g - elevhæfte                            1hf - elevhæfte

2g - elevhæfte                            2hf - elevhæfte

3g - elevhæfte            

Studieretningsopgaven         
2g - SRO     

Større skriftlig opgave 2hf (SSO) 
SSO - opgavevejledning   

Da/hi-opgaven 1g                           
1g - DHO                                                                  

Studieretningsprojekt 3g (SRP)     
SRP - opgavevejledning               

At 3g - 2017
At-vejledning