Elevvejledninger

Her på siden kan du se vigtige informationer, som du har brug for i løbet af skoleåret. I hæfterne kan du se nyttige oversigter og vejledninger og læse studie-og ordensreglerne og om skriftligt arbejde på TG.

     

Studieretningsopgaven         
2g - SRO     

Større skriftlig opgave 2hf (SSO) 
SSO - opgavevejledning   

Da/hi-opgaven 1g                            
Opdateres                                                                 

Studieretningsprojekt 3g (SRP)     
SRP - opgavevejledning               

At 3g
At-vejledning