Klassernes studieplaner

De enkelte holds studieplaner justeres løbende og kan findes på LUDUS

Klik på studieplaner -> Klasse -> Forløbskalender.

Klik på "Vis øvrige moduler". Her får du et overblik over året og de forskellige fag.