Studievejledning

Studievejledningen på skolen består dels af kollektive vejledningstimer og dels af individuel vejledning. I den kollektive vejledning orienterer vi om skolens regler, studieteknik, stipendieregler (SU), valg af fag og eksamen. Hver stamklasse har tilknyttet en studievejleder.

Den individuelle vejledning foregår normalt på studievejlederkontoret. Her kan studievejlederne f.eks. hjælpe dig, hvis du har personlige eller sociale problemer, begyndende stress, eller er i tvivl om, hvorvidt du er havnet det rigtige sted. Der er altid en studievejleder på kontoret, se under træffetider, hvornår du kan få fat i en studievejleder. Studievejlederne har tavshedspligt.

Elevstudiekoordinator  - tlf. 45 11 53 66
Lasse Birkegaard Nørup
Thomas Aagaard            
Maria Mellergaard (ORLOV)                     

Studievejledning 1 - tlf. 45 11 53 67
Kent Vedersø Gilberg   
Thomas Møgelmose 

Studievejledning 2 - tlf. 45 11 53 61
Charlotte Grove      
Anne Bjerre            

Studievejledning 3 - tlf. 45 11 53 62
Sidsel Ejerskov
Psykolog

Studievejlederne kan desuden kontaktes på mail: initialer + @tgy.dk
Telefon til skolens kontor: 45 11 53 53.

Skolens studievejledere og elevstudiekoordinatorer (ESK) er:

Anne Bjerre (AB)
Charlotte Grove (CG)
Kent Vedersø Gilberg (KG)
Sidsel Ejerskov Sørensen (SE)
Thomas Møgelmose (TM)
Lasse Birkerup Nørup (LN)
Thomas H. Aagaard (TA)
Maria Mellergaard (MM) - ORLOV