Psykolog

TG har etableret et samarbejde med psykolog Celina Gullits, cand. psych. Din studievejleder kan visitere til hende, hvis du har behov for en samtale.