Sådan fungerer elevdemokratiet!

På TG vælger hver klasse repræsentanter til at varetage elevernes interesser i de besluttende organer. Det stiller store krav til repræsentanterne om at lytte til deres bagland og informere om beslutninger og problemer, der skal behandles. Men det kræver også en aktiv medvirken af baglandet. Elevdeltagelse og engagement er afgørende for skolen som demokratisk organisation.

Det er en vigtig del af TG’s målsætning, at skolen skal være demokratisk. Derfor arbejder vi på at skabe større medvirken og et højere informationsniveau og således øge mulighederne for, at beslutningerne kan træffes på demokratisk vis, dvs. at alle relevante parter får mulighed for indflydelse, at alle spørgsmål belyses alsidigt og at mindretal respekteres.

TG elever logo

Elevrådet

Elevrådet består af elever fra alle årgange, som formidler kontakten mellem skolen og eleverne. Elevrådet samarbejder tæt med klasserådet (Q-rådet), hvor der er en repræsentant fra hver klasse. Klasserådsrepræsentanternes arbejde er at formidle information fra elevrådet til klasserne – og omvendt. Elevrådet nyvælges hvert år, så mød op, vær med og få indflydelse!

Formand for elevrådet
Sigurd Janniche Thomsen
3.c

Næstformand
Alexander Levanius Ardilsø
2.u

Udpeget af eleverne
Malou Egeborg Bindesbøl Garmund
3.u

Udpeget af eleverne
Anton Walter Meirup
3.c

Udpeget af eleverne
Amalie Palmquist
2.p

Udpeget af eleverne
Henriette Billum Jensen
2.p

Udpeget af eleverne
Jeppe Østergaard Larsen
3.d

Udpeget af eleverne
Nikolaj Mølbak Troest
3.y

Udpeget af eleverne
Mathilde Dyveke Bracher Gerzymisch
2.y

Udpeget af eleverne
Jonas Oliver Michaelsen
1.p

Udpeget af eleverne
Theis Vedel Ansbjerg
1.ga

Udpeget af eleverne
Molly Alma Walbom
1.gc

Udpeget af eleverne
Shamas Akram
1.gz