Mette Ringsted, Rektor

Velkommen til TG

På TG er vi ca. 900 elever og 120 ansatte, som er med til at give den særlige stemning, der kendetegner skolen. TG opretter i 2012 9 studieretninger på STX og 4 HF klasser. Lærerne, der alle er universitetsuddannede, arbejder til stadighed på at udvikle pædagogiske undervisnings-former, der passer til forskellige måder at lære på.

Vi lægger vægt på skolens traditioner og på at skabe gode rammer for elevaktiviteter og elevfællesskab. Det er TG's vision at skabe en skole, der har rødder i det lokale nærmiljø midt på Amager, men samtidig en skole med et bredt udsyn og hvor det faglige og kreative går hånd i hånd. Vi lægger vægt på høj faglighed i et åbent og aktivt miljø i rare omgivelser med plads til alle.

Et andet af TG's særkender er den aktivitet, der foregår tværs af skolens klasser og årgange. De mange aktiviteter spreder sig over musical, elev-revy, faglige konkurrencer, frivillig musik og billedkunst, træning i fitnesslokaler, træning for de elever, der ønsker lidt mere end idrætstimerne, filmfestival og filmklub, science festival mm. Som nabo til lufthavnen er det naturligt at have et internationalt perspektiv, som sikres gennem samarbejde med skoler i andre lande, studieture og besøg fra udlandet.