Linda Alkalai-Jensen, LJ@tgy.dk Administrationsleder Controller
Camilla Nielsen, CN@tgy.dk Personale & HR, SU, Elevadministration
Vicki Rasmussen, VR@tgy.dk Receptionist, Fraværsregistrering - elevadministration
Lene Thode, LT@tgy.dk Elev- og eksamensadministration

Kontoret har åbent fra 8.00- 12.00 og 13.00 - 14.00