Om TG's bestyrelse

TG's bestyrelse består af 11 medlemmer, heraf bl.a 1 formand samt medlemmer indstillet af henholdsvis regionen, kommunerne og de ansatte samt eleverne. Bestyrelsen udgør den overordnede ledelse af institutionen.  

Bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt samt godkender budget og regnskab. Bestyrelsen er over for undervisnings-ministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud.