Strategi- og handlingsplan

Tårnby Gymnasium & HF´s handlingsplan gældende fra skoleåret 2016-17.

Handlingsplan 2016-17

Strategi 2016-19