Den fælles personalepolitik for Tårnby Gymnasium

Personalepolitikken på Tårnby Gymnasium (herefter: TG) er udformet inden for rammerne af Statens Personale og Ledelsespolitik fra Moderniseringsstyrelsen og følger 'Samarbejdsaftalen - cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten'.

Her kan du læse hvilket værdigrundlag personalepolitikken bygger på

Sociale klausuler/udbud

Institution Tårnby Gymnasium & HF 185012 har ikke i 2016 haft udbud, der er omfattet af sociale klausuler.