Info om TG's Venner

Hvem kan blive medlem af TGs Venner?
Enhver, der ønsker at støtte foreningens formål (se vedtægterne), kan blive medlem af foreningen ved at betale et beskedent, årligt kontingent.  Hvad støtter TGs Venner? Studieture og udvekslingsophold i udlandet. Elevers deltagelse i gymnasiale idrætsarrangementer. Faglige ekskursioner for grupper og klasser. Studieweekends for klasser med eksterne indlæg. Andre studierelevante og trivselsfremmende aktiviteter.

Hvordan ansøger man om støtte i TGs Venner? 
Ansøgninger indgives skriftligt og begrundet til bestyrelsen. Ansøgninger behandles fortroligt og er alene en sag mellem ansøgeren og TGs Venner. 
 
Hvem er i bestyrelsen for TGs Venner? 
Foreningens bestyrelse består af mellem 5 - 9 medlemmer. Som faste medlemmer indgår rektor og en lærer udpeget af Pædagogisk Råd. Der er valg af bestyrelsesmedlemmer hvert år på den ordinære generalforsamling, der afholdes i årets første kvartal. 

Bestyrelsen for TG´s Venner:

Bo Tarp (formand)
Vibeke Lund (revisor)
Bent Andresen (revisorsupleant)
Anne Bjerre (kasserer)
Mette Ringsted (sekretær)
Kirsten Thomsen
Henrik Troest
Connie Brogaard Nielsen
Solvejg Andersen (æresmedlem)

Læs foreningens vedtægter her...