Velkommen til Tårnby Gymnasium & HF

Stx på TG

Gymnasiet er en 3-årig uddannelse og består af et indledende grundforløb de første 3 måneder og en specialisering i et studieretningsforløb i resten af tiden. I grundforløbet har du obligatoriske fag, som er fælles for alle og du vil desuden blive præsenteret for alle de studieretningsfag, som skolen tilbyder. Du vil også blive undervist i de 2 særlige fag Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV) og Almen Sprogforståelse (AP), som skal afsluttes med en prøve sidst i grundforløbet. I NV arbejder flere naturvidenskabelige fag sammen for at give en fælles introduktion til det naturvidenskabelige område. I AP får du kendskab til de regler og fællestræk, der kendetegner sprog og grammatik.

I oktober foretager du dit endelige valg af studieretning. Herfra sker der en faglig specialisering i de valgte studieretningsfag. Desuden har du stadig obligatoriske fag og valgfag i resten af din gymnasietid. I 2.g får du tilbudt en studietur, hvor du får lov at møde verden med klassens særlige studieretningsfokus.