Brobygning og introduktionskurser

I folkeskolens 8. og 9. klasse begynder forberedelsen til valget af en ungdomsuddannelse. Til hjælp for at træffe det rette valg, er der oprettet introduktionskurser og brobygningsforløb.

Du kan f.eks. følge undervisningen på et gymnasium. Du får på den måde en chance for at prøve en af ungdomsuddannelserne af, inden du bestemmer dig. Allerede i 8. klasse bliver du tilbudt særlige introduktionskurser til ungdomsuddannelserne, så du her kan forberede dig på det senere valg af en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

For at deltage i et introduktionskursus skal du gå i 8. klasse. Introduktionskurset varer en dag. 

For at deltage i et brobygningsforløb skal du enten gå i 9. eller 10. klasse. Eller du skal have afsluttet 9. klasse og ikke være fyldt 19 år. Brobygningsforløbene er på 5 dage.

Du skal aftale tilmelding med en studievejleder på din skole eller med din lokale UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning).
Du er også velkommen til at kontakte os her på Tårnby Gymnasium omkring brobygning og introduktionskurser ved at sende en mail til tgy@tgy.dk.