Optagelse

Hvis du ønsker at søge om optagelse efter tidsfristens udløb, bedes du kontakte uddannelsesleder Christian Hansen.

E-mail: ch@tgy.dk
Telefon: 45 11 53 53