Mette Ringsted, Rektor

Velkommen til TG

Tårnby Gymnasium & HF er et dejligt sted at være.  Skolens godt 900 elever og 125 ansatte bidrager i fællesskab til at skabe den særlige TG-atmosfære, der er på skolen. TG lægger vægt på den gensidige respekt for hinanden, der giver den nødvendige rummelighed med trivsel for alle. Fagligheden og seriøsiteten går hånd i hånd med det sociale liv her på TG. Samtidig skal der være en god balance mellem tradition og fornyelse.

Vi har gode fysiske rammer med renoverede faglokaler inden for naturvidenskab, et nyt musikhus og en ny multihal. Vi har etableret  særlige elevområder til  arbejde og afslapning, som samtidig fungerer som en anden slags læringsrum end klasseværelserne. Vi er ambitiøse på elevernes vegne, så de får de kompetencer, der skal til for at kunne leve op til kravene på de videregående uddannelser.

På STX og HF arbejder vi systematisk med at understøtte elevernes skriftlighed i alle fag, ligesom vi tænker i den nødvendige variation ved også at anvende elevaktiverende og innovative arbejdsformer. Elevernes motivation  styrkes i forbindelse med projekter, ekskursioner, studierejser, it-baseret undervisning og tværfaglige forløb. Det er vigtigt, at eleverne møder virkeligheden og får mulighed for at løse opgaver for eksterne samarbejdspartnere. Vi samarbejder således med mange forskellige private og offentlige organisationer, så skolen afspejler de forhold, der er omkring os i samfundet. Vi ønsker, at alle elever bliver så dygtige de kan, og understøtter både dem, der har svært ved det og dem, der gerne vil nå mere end den daglige undervisning.

Men gymnasiet er ikke kun bøger og IT. Vi lægger vægt på fysisk udfoldelse i idræt og kreativ udfoldelse som musik, drama, billedkunst og mediefag. TG har en særlig idrætsprofil for elever, der gerne vil fortsætte med klubidræt på højt niveau og samtidig tage en ungdomsuddannelse

TG er en skole med elevindflydelse og elevdemokrati. Vi har et meget aktivt og dygtigt elevråd, som både har indflydelse og tager ansvar. Gymnasiet er i stadig udvikling, og alle er med til at præge denne udvikling, både ansatte og elever.