30/10 2017

De Unges paneldebat

 

Forud for kommunal- og regionalvalget 2017 afholdes fællesarrangement for 1g og 1hf fredag d. 3. november kl. 9.30-12.00.

De Unges Paneldebat, som arrangementet hedder, er et samarbejde mellem AOF Amager,Tårnby Gymnasium, Tårnby Ungeråd og Tårnby Ungdomsskole.

PROGRAM
9.50-10.50
Paneldebat

10.50-11.20
Yderligere spørgsmål uddybes i lysgården, hvor kandidaterne kan opsøges i boder.

11.25 -
Alle TG´s elever kan stille spørgsmål.

Temaer ved paneldebatten er:

Unge og fritidsaktiviteter
Ungdomsboliger
Miljø og natur
Sikkerhed og tryghed
Plejehjem/hjemmehælp
Integration af flygtninge og indvandrere
Unge gennemfører deres uddannelse
Sportsklubber
Folkeskolen
Institutioner

USA Master Class SPIL DANSK