30/05 2017

Infomøde for nye elever

 

Som nævnt i forbindelse med Åbent Hus-arrangementet og som anført i optagelsesbrevet, har vi på TG valgt at afholde et informationsmøde for kommende elever og forældre inden sommerferien.

Velkomstmødet finder sted som et uformelt fyraftensmøde torsdag den 15. juni kl. 17.00-18.00 i skolens multihal.

Her vil vi fortælle om, hvad man som elev skal være specielt opmærksom på i overgangen fra folkeskole til gymnasium, og hvordan man som forældre kan støtte sit barn.

Skolens ledelse og studievejledere vil besvare spørgsmål, og kommende elever vil få mulighed for at møde nuværende TG-elever.

Der vil også være lejlighed til at gå rundt på skolen og se eller gense undervisningslokaler og faciliteter, så man føler sig godt rustet til at starte efter sommerferien.

Rektor Mette Ringsted/maj 2017

Årets første studenterAkustisk eftermiddag