Studievejledning

Der er 5 studievejledere på Tårnby Gymnasium. Du finder træffetider, mail og telefonnummer her.

Herunder finder du en oversigt over vejledningen i de 2 år og anden nyttig information. Den kollektive vejledning i stikord:

 

1.hf: – August-september: Indslusning
         – December-januar: Valgfagsorientering
         – Maj: Eksamensorientering
         – Værkstedstimer (efterår + forår) med hjælp til lektier og opgaver

 

2.hf: – November: Orientering om SSO (større skriftlig opgave)
         – KS-synopsis – Maj: Eksamensorientering
         – Værkstedstimer (efterår + forår) med hjælp til lektier og opgaver

 

Formål med studievejledning

Hvordan gør du, når du skal til din studievejleder?
– Du informerer din lærer om, at du skal tale med sin studievejleder.
– Læreren skriver dig fraværende.
– Efter endt samtale godskriver studievejlederen samtalen i Ludus under ‘fravær’.

Hvad kan du tale med din studievejleder om?
– Studietilrettelæggelse/-problemer
– Sociale/personlige problemer
– Faglige problemer
– Eller andet

Påtaler / sanktioner ved overtrædelse af ordensregler/ studieregler Du skal læse skolens ordensregler og om sanktioner på skolens hjemmeside

Studievejledningen kan ikke hjælpe dig med:
– Boligproblemer – her kan vi kun henvise til de sociale myndigheder
– Økonomiske problemer
– Oplysninger om videregående studier, studiemuligheder, optagelseskrav m.m.

Der henvises til:
– www.su.dk for søgning af SU: Camilla på kontoret er SU-ansvarlig på TG
– Studievalg København: kontaktperson: Camilla Jensen (caj@studievalg.dk)
– www.ug.dk (uddannelsesguiden/erhvervsvejledning)
– www.e-vejledning.dk (elektronisk studievejledning)

Studievejledning

Den individuelle vejledning

Din studievejleder har kontortid én gang om ugen, og der er du altid velkommen. Du kan evt. få en tid – også uden for den faste kontortid – ved at skrive til din studievejleder i Ludus. Hvis din vejleder ikke er der, når du har brug for det, kan du frit bruge en af de andre vejledere.

Undgå at gå forgæves:
Det sker, at en kontortid flyttes pga. andre gøremål. Eventuel aflysning vil fremgå af skemaet i Ludus. Det er altså mest sikkert at tjekke i skemaet. Har dine forældre behov for en samtale, er de velkomne til at ringe i kontortiden.

Det er vigtigt, at du dagligt logger ind i Ludus! Vi bruger beskedfunktionen på Ludus til at indkalde til samtale.

Studievejledning

Hvad gør du ved sygdom?

Ved kortvarig sygdom, 1 uge og derunder: Skriv fraværsårsag i Ludus
Ved langvarig sygdom orienteres studievejlederen/skolen.

Hvis der er tale om en sygdomsperiode på over 15 sammenhængende sygedage – svarende til 3 uger – kan skolen tilbyde ekstraundervisning. Skolen kan afkræve en lægeattest eller anden dokumentation for fraværet. Udgift til dokumentation for sygefravær betaler du selv.

OBS: Det er meget vigtigt, at du orienterer din studievejleder om forhold, der har betydning for din studieaktivitet, inden eller straks efter de pågældende forhold indtræffer.

Studievejledning

Fravær

Tilstedeværelse registreres elektronisk af læreren ved begyndelsen af hvert modul. Det er op til den enkelte lærer at vurdere, om du er mødt til tiden.

OBS: Det er fravær for perioden, der tages i betragtning ved evt. advarsler – ikke fraværet på årsbasis!

Skriftligt fravær (manglende opgaveaflevering) registreres af læreren. Afleveres opgaver ikke til tiden eller afleveres der et tomt dokument, bliver studievejlederen/administrationen orienteret. Evt. sanktioner – herunder påbud om at komme på opgaveværksted (5. modul) og skriftlige advarsler – kan herefter effektueres.

Fravær accepteres og godskrives kun i 3 tilfælde efter forudgående aftale med studievejlederen.
– ved indkaldelse til session
– ved indkaldelse til retsmøde
– ved skolerelaterede aktiviteter

Studievejledning

Lektiehjælp

– Matematikcenter (hver torsdag)
– Studiecafé – alle fag i rullende skema – 2 x om ugen, fremgår af Ludus
– Periodevis lektieværksted i forskellige fag

Lektiehjælp