Talenter på TG

Brænder du for faglige udfordringer eller har du lyst til at dykke ned i emner, du synes er særligt interessante, tilbyder Tårnby Gymnasium & HF forskellige spændende talentaktiviteter.

Du kan blive fagligt udfordret, udvikle dine talenter og blive godt klædt på til din videre uddannelse, uanset om du interesserer dig for naturvidenskab, humaniora eller samfundsfag.

Talentaktiviteterne kan bestå i ekstracurriculære aktiviteter såsom konkurrencer, olympiader eller længere forløb, der hver især dækker over forskellige kvaliteter, for eksempel faglig bredde eller dybde og konkurrence eller interesse.

Hvad får du ud af deltagelse i talentaktiviteter? 

  • Undervisning af dedikerede undervisere, professorer og eksperter
  • Et socialt fællesskab med ligesindede med højt engagement
  • Ekstra kompetencer til cv’et

Hvem er talenter?

På Tårnby Gymnasium & HF har vi en mangfoldig og bred talentforståelse. Vi arbejder med alle elevers potentiale, viljefasthed og mod. TG definerer talenter som de elever, der viser evne eller lyst til at lære hurtigere og mere gennem en solid arbejdsindsats.

Hvis du vil vide mere om talentarbejdet på TG, kan du læse skolens talentstrategi her

Oliver Fjeldsted Rasmussen, 3a

Oliver Fjeldsted Rasmussen, 3a

Elev på ATU

”Meget af det, man lærer på ATU, kan bruges i timerne på gymnasiet. Det er et talentprogram, hvor du møder ligesindede, som er nemme at tale med om ens fælles lidenskab for viden. Jeg har brugt ATU til forskellige ting hen over mine to semestre. Jeg har blandt andet brugt et studiekompetencekursus om akademiske skriveprocesser til at skrive DHO samt SRO og andre danskfaglige opgaver.”
Maja Mette Bjerre Ohrt, tidligere elev

Maja Mette Bjerre Ohrt, tidligere elev

Elev på ATU og Georg Mohr

”Jeg synes, at talentaktiviteterne på TG som f.eks. ATU og Georg Mohr giver mig mulighed for at blive udfordret på en anderledes måde end ved den normale undervisning. På ATU er det fedt at møde ligesindede elever, der alle er passionerede omkring et akademisk område. Ved Georg Mohr konkurrencen får man mulighed for at arbejde med matematik på en helt ny måde opstillet i et sjovt konkurrence-format. Man dykker ned i talteori og kan udnytte det, man har lært i timen samt sin logiske tænkning til at nå så langt som man kan i konkurrencen.”
Emil Kindler Lazrak, tidligere elev

Emil Kindler Lazrak, tidligere elev

Elev på ATU

”På ATU vælger DU hvilke workshops, du vil deltage i. Lige meget hvor nørdet din interesse er, så tilbyder ATU workshops i dét. Alle de workshops jeg har deltaget i, har jeg kunnet bruge aktivt i undervisningen på gymnasiet, netop da alle workshops er på minimum et universitetsniveau. Du får altså helt særligt lov til at blive undervist af nogle af de bedste forskere, professorer og eksperter fra Danmark, men også internationalt. Ud fra fælles interesser får man per automatik nye venner og bekendtskaber. Det vidunderlige er, at alle elever er i samme ‘båd’, og derfor opstår der hurtigt en god fælles forståelse og samarbejdsvillighed. ATU er en unik mulighed for personlig, samt faglig udvikling”

Talentprogrammer på TG

ATU-programmet er et bredt 2-årigt diplomprogram til de dygtigste elever i gymnasiet. Talenterne får tilbudt forelæsninger på universitetsniveau samt workshops med forskere og topchefer inden for et bredt fagligt felt.

Programmet består af:

  • Forelæsninger, oplæg og workshops med førende forskere, opinionsledere, virksomheder og andre eksperter inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora.
  • Hjælp til studie- og karriereafklaring via besøg på universiteter, organisationer og virksomheder
  • Konkrete studieværktøjer, som f.eks. akademisk opgaveskrivning, skriftlig formidling og præsentationsteknik
  • Personlig udvikling i et stimulerende og udfordrende fagligt og socialt fællesskab med andre unge talenter. Fokus på motivation, mål, samarbejde og feedback.

Undervisningen foregår efter skole sammen med hundredvis af videbegærlige og skarpe unge hjerner og hjerter. I alt 100 obligatoriske timer inkl. en camp samt mulighed for at vælge en lang række enkeltstående oplæg i vores valgfrie program.

Hvert semester består af ét modul, hvor der stilles skarpt på talentudvikling, ét større videnskabeligt modul, der fokuserer på faglige temaer samt ét modul med studieværktøjer. Der vælges forskellige forløb, der sikrer bredden i programmet.

Du kan læse mere om ATU programmet på deres hjemmmeside (eksternt link) og i folderne nedenfor.

           

Dyrk Sproget er en sprogkonkurrence, der kræver, at sprogeleverne ikke alene udnytter deres sproglige kunnen og Dyrk sproget logointerkulturelle kompetencer, men også deres kreativitet, når de skal dyste mod andre gymnasieelever om at kvalificere sig til finalen.

Konkurrencen taler ind i gymnasiereformens krav om innovative, digitale og globale kompetencer og karrierekompetencer, og den giver eleverne mulighed for at arbejde anvendelsesorienteret med og på fremmedsproget.

Du kan læse mere om Dyrk Sproget på deres hjemmeside (eksternt link)

Se elevernes bud på en kampagne om Danmark lavet af unge til unge her (eksternt link)

ECHA er et europæisk netværk, der har som målsætning at sætte en stærkere agenda for talentudvikling i internationalt regi baseret på professionelle nationale talentcentre med mulighed for at trække på den seneste internationale viden og forskning om talentudvikling. ETSN er ECHA’s talentnetværk, en selvstyrende og lærende organisation baseret på tillid og personlige kontakter, og hvor deling af viden og udveksling af information er centrale værdier.

Læs mere om ECHA og ESTN her:

European Council for High Ability (ECHA)https://echa-site.eu/ (eksternt link)
European Talent Support Network (ETSN) https://etsn.eu/ (eksternt link)

 

“Som EHCAs Talent Center i Danmark glæder vi os hos Akademiet for Talentfulde Unge Øst over, at Tårnby Gymnasium og HF er blevet optaget som Talent Point i Danmark. Det er vigtigt, at vi får etableret et stærkt netværk af Talent Points i Danmark, som arbejder målrettet og professionelt med talentudvikling. Herved sikrer vi også i fællesskab en stærkere stemme, der taler de talentfulde unges sag”.
Sekretariatschef Ellen Smidt-Nielsen, ATU Øst, ECHA Talent Center i Danmark (European Council for High Abilitys Talent Center i Danmark)

ESTN Certifikat

Projekt Forskerspirer er et landsdækkende tilbud til elever på de fire gymnasiale ungdomsuddannelser hf, hhx, htx og Forsker Spirer logostx. Projektet er for elever i 2.g. eller 1.hf, der har et stort fagligt overskud. Det er Københavns Universitet i samarbejde med Aarhus Universitet, der udbyder tilbuddet.

Forskerspirer giver deltagerne mulighed for at fordybe sig i et emne og udarbejde forslag til et forskningsprojekt. Man kan lave projekter inden for alle fagområder, og der er mange muligheder inden for både humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab.

Du kan læse mere om Projekt Forskerspirer på deres hjemmeside (eksternt link)

Georg Mohr-Konkurrencen er en matematikkonkurrence der henvender sig til matematikinteresserede elever i gymnasiale uddannelser. Den blev grundlagt i 1991 med følgende formålserklæring:

Formålet med Georg Mohr-Konkurrencen er at stimulere interessen for matematik ved at udfordre de dygtigste elever med opgaver der i sværhedsgrad ligger ud over det, de møder i den daglige undervisning. Desuden fungerer konkurrencen som et led i udvælgelsen af deltagere til IMO, Den Internationale Matematikolympiade.

Georg Mohr-Konkurrencen afvikles i to runder. Første runde afholdes midt på efteråret, og anden runde i januar. Første runde kræver ingen tilmelding, og alle kan deltage. Med et godt resultat i første runde kvalificerer man sig til at deltage i anden runde.

Du kan læse mere om Georg Mohr-konkurrencen her (eksternt link)

International Language Competition er en sprog- og kulturkonkurrence i moderne sprog for grundskoler samt iLcompetition Logogymnasieskoler. Det er et samarbejde mellem ItsLearning og Mundolingue.

Deres primære formål er:

  • At opmuntre elever til at læse moderne sprog på højt niveau.
  • At eleverne opnår en øget interesse for tilegnelsen af kendskab vedrørende kulturelle aspekter, historie samt almene relevante samfundsforhold i de lande, hvor målsproget tales.
  • At fremme en sund konkurrenceånd i undervisningen mellem landets forskellige skoler samt skabe et netværk med mulighed for udveksling af viden og metode inden for fremmedsprogs undervisningen i hele Europa.
  • At være katalysator for udvikling af de unges dybere sprogkundskaber.

Du kan læse mere om ILcompetition på deres hjemmeside (eksternt link)

Intermat er et projekt, der skal fremme elevernes interesse for matematik og lette overgangen til videregående uddannelser med højt matematikindhold (STEM uddannelser). Projektet er målrettet 2. g elever og går ud på, at de får ekstraundervisning efter skoletid i nogle af de emner (lineær algebra, taylor polynomier mm), som man typisk møder på 1. år på DTU eller naturvidenskabelige uddannelser på KU (HCØ) eller tilsvarende steder.

Hovedformålet er at bygge bro mellem gymnasiet og videregående uddannelser med væsentligt indhold af matematik. Intermat er forankret på DTU, men organiseres lokalt på gymnasiet.

Du kan læse mere om projekt Intermat her (eksternt link)

Masterclasses på TG er talentforløb for elever med fagligt overskud, der vil udfordre sig selv ved at gå i dybden med emner, der interesserer dem. Udbuddet af masterclasses ændrer sig fra år til år, og fag fra de tre fakulteter (Humaniora, Samfund og Natur) vil være repræsenteret.

  • DebateClub
  • Stille piger
  • Start Up Academy

SamfundsCup er en landsdækkende samfundsfagligt funderet innovationskonkurrence, hvor det handler om at give et bud på, hvordan man løser et samfundsfagligt problem.

SamfundsCup er en græsrodskonkurrence forstået på den måde, at de deltagende skoler samarbejder om afholdelse af lokale/regionale inspirationsdage, inden den lokale projektfase går igang.

Vinderne på de enkelte skoler går videre til de regionale finaler.

Du kan læse mere om Samfundscup her (eksternt link)

Unge forskere er Danmarks største naturvidenskabelige talentkonkurrence.
Science Talenter udbyder konkurrencen Unge forskere logoUnge Forskere. Unge Forskeres vision er, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan – også de mest talentfulde. Unge Forskere er et talentprogram både for drømmerne med højt til loftet og for praktikerne, der engagerer sig i helt konkrete, virkelighedsnære problemstillinger.

Gennem problembaseret projektarbejde får talenterne mulighed for at dyrke deres interesse for science, og i konkurrence med landets bedste unge forskere kan de nå helt nye højder.

Du kan læse mere om Unge Forskere her (eksternt link)