TG’s Venner

Foreningens formål

Foreningen støtter almene elevformål og giver økonomisk bidrag eller lån til elever, som har akutte problemer med at finde midler til skolerelaterede aktiviteter og dermed sikre sig vejen mod videre uddannelse. Foreningen blev stiftet i 1976 af en gruppe forældre, som så et godt formål i at bakke op om det gode skolemiljø og sikre alles deltagelse i fællesskabet.

Frivillige bidrag

Det økonomiske grundlag for foreningen bygger på frivillige bidrag fra forældre, gamle elever og andre venner af skolen. Man kan for eksempel give et støttebidrag på150 kr, der kan indbetales enten til Danske Bank: 1551 – 0010623812 eller ved mobilepay box 81257

TG’s Venner – For trivsel, sammenhæng og støtte til elever. TG's venner mision

Hvad støtter TGs Venner?
Studieture og udvekslingsophold i udlandet. Elevers deltagelse i gymnasiale idrætsarrangementer. Faglige ekskursioner for grupper og klasser. Andre studierelevante og trivselsfremmende aktiviteter.

Hvordan ansøger man om støtte fra TGs Venner?
Ansøgninger indgives til kassereren. Ansøgninger behandles fortroligt og er alene en sag mellem ansøgeren og TGs Venner.

Generalforsamlingen
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til bestyrelsen. Vedtagelser sker ved almindeligt flertal. Der er valg af bestyrelsesmedlemmer hvert år på den ordinære generalforsamling, der afholdes i årets første kvartal. 

Formand 
Henrik Troest

Revisor
Linda Alkalai-Jensen

Revisorsupleant
Bent Andresen

Kasserer
Kinna Høybye

Medlem
Anne Bjerre

Medlem
Maria Marcia

Medlem
Mikkel Harder Sørensen
Rektor

Æresmedlem
Solvejg Andersen