Velkommen til TG!

Som rektor er det en fornøjelse at byde dig velkommen til Tårnby Gymnasium & HF.

Hvad enten du er nuværende elev, forældre, eller om du bare er interesseret i at kigge dig lidt omkring, så håber jeg, at du finder, hvad du søger her på vores hjemmeside. Ellers er du velkommen til at kontakte os.

”TG er et dejligt sted at være”. Det er noget, jeg ofte hører fra skolens elever og ansatte, og man mærker det selv, når man færdes på skolen. Selvom vi er en stor skole med næsten 900 elever, så virker skolen ikke stor. Indretningen gør, at skolen er overskuelig, og man føler sig hurtigt hjemme. Vi har gode fysiske rammer med særlige elevområder til både studieforberedelse, gruppearbejde og afslapning og et nyt musikhus, dramasal og multihal til idræt.

På TG passer vi på hinanden, og vi respekterer vores indbyrdes forskelligheder. Vi arbejder aktivt med at skabe de bedste rammer for elevernes læring og et godt socialt sammenhold. I timerne skaber vi plads til faglig fordybelse, og med makkerskabsgrupper og faste klassepladser i kantinen vægter vi det forpligtende klassesammenhold højt. Vi stræber efter at være en skole, hvor alle føler sig velkomne.

På TG er vi stolte af vores elever, og vi er ambitiøse på deres vegne. Vi stiller krav og forventer, at eleverne byder ind og bidrager aktivt i undervisningen. Gennem elevrådet og de forskellige elevudvalg kan hver enkelt elev gøre sin indflydelse gældende og være med til at påvirke og præge skolen sammen med andre engagerede unge. Det lærer man også af.

Det er vigtigt for os, at eleverne også møder virkeligheden. For at forstå det nære, må man også have globalt udsyn og perspektiv på de store linjer i verden. Eleverne får mulighed for at løse opgaver for eksterne samarbejdspartnere i både ind- og udland, og vi samarbejder med mange forskellige organisationer, så skolen afspejler de forhold, der er omkring os i samfundet.

Målet med vores STX- og HF-uddannelser er i første omgang at forberede til de videregående uddannelser. Herudover er det også et mål at udfordre og udvikle elevernes tanker, evner og forestillinger om verden. Og selvfølgelig at have to eller tre gode år på TG.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du velkommen til at kontakte skolen på
tlf. 45 11 53 53/26 21 08 31 eller skrive til tgy@tgy.dk.

 

Venlig hilsen

Mikkel Harder Sørensen
Rektor

Rektor Mikkel Harder Sørensen
    På TG er vi stolte af vores elever, og vi er ambitiøse på deres vegne                                                                                  Mikkel Harder Sørensen, rektor    

Studie- og ordensregler

Vi værdsætter et godt læringsmiljø med gode fysiske rammer.

Her kan du læse skolens studie- og ordensregler, som du naturligvis bør sætte dig ind i.

Der findes specifikke ordensregler for studieture til USA, som er vigtige at følge.

Vi tager ansvar!

Fælles kodeks for afholdelse af fester, cafeer, studieture og andre arrangementer på ungdomsuddannelser.

Du kan læse mere om det her

Trivsels- og antimobbestrategi

Krise- og omsorgsplan på TG

Du kan læse mere om planen for skolen her.

Forsikringer

Du kan læse mere om forsikringer her

Ferieplan

IT på TG

Du kan læse mere om IT på TG her