HF fagpakker 2017/18

Du finder en beskrivelse af fagpakkerne her

Følg nedenstående links for at se hvilke videregående uddannelser de enkelte fagpakker giver adgang til

Mediepakken

Sundhedspakken

Handels- og finanspakken

Velfærdspakken

Matematik- og naturpakken

Sprog- og kulturpakken