Billedkunst

Faget billedkunst beskæftiger sig primært med malerkunst, skulptur og arkitektur, men også moderne udtryksformer som f.eks. installationskunst, digital kunst og street art. Kunst og arkitektur tjener forskellige formål i forskellige historiske og kulturelle sammenhænge. I dag undersøger, udfordrer og forandrer kunst og arkitektur vores oplevelse og forståelse af verden.

I faget undersøges kunst som afhængig af tid, kultur og individ. Derudover undersøges forskellige opfattelser af, hvordan kunst og arkitektur udformes, analyseres og fortolkes. Faget billedkunst er derfor en kombination af teoretisk og praktisk arbejde. I forårssemestret udarbejdes et praktisk- og teoretisk selvstændigt eksamensprojekt.

I løbet af året afholdes der ekskursioner til bl.a. Kastrupgårdsamlingen, som TG har et tæt samarbejde med.
I STX og HF kan du vælge billedkunst som kunstnerisk fag i henholdsvis 1.g og 1.hf. Derudover kan man vælge billedkunst på b-niveau i 2.g og 2.hf. På B-niveau er der særligt krav om at arbejde med kuratering eller museologi, altså hvordan museerne arbejder med kunst. I den forbindelse arbejder TG også tæt sammen med Kastrupgårdsamlingen. 
 

Se læreplaner her:

Billedkunst, STX

Billedkunst, HF