Billedkunst

Faget billedkunst beskæftiger sig primært med malerkunst, skulptur og arkitektur, men også moderne udtryksformer som f.eks. installationskunst og street art. Kunst og arkitektur tjener forskellige formål i forskellige historiske og kulturelle sammenhænge. I dag undersøger, udfordrer og forandrer kunst og arkitektur vores oplevelse og forståelse af verden.

I faget undersøges kunst som afhængig af tid, kultur og individ. Derudover undersøges forskellige opfattelser af, hvordan kunst og arkitektur udformes, analyseres og fortolkes. Faget billedkunst er derfor en kombination af teoretisk og praktisk arbejde. I forårssemestret udarbejdes et praktisk- og teoretisk selvstændigt eksamensprojekt. 

I gymnasiet og HF kan du vælge billedkunst som kunstnerisk fag i henholdsvis 1.g og 1.hf. Derudover kan man vælge billedkunst på såvel c som b-niveau i 3.g og 2.hf.

Se læreplaner her:

Billedkunst B, stx

Billedkunst C, stx

Billedkunst C, HF