Biologi

Biologi handler om alle levende organismer. Dagligt støder du i diverse medier på emner som ligger inden for biologiens område - f.eks. i forbindelse med fosterdiagnostik, bæredygtighed og biodiversitet, multiresistente bakterier, fedme og anoreksi og giftstoffers påvirkning af børn og voksne.

Den biologiske forskning har altid spillet en central rolle i forhold til, hvordan vi betragter og forandrer vores fremtid. Lige siden Charles Darwin udviklede teorien om arternes oprindelse, har biologien vist sin fremtrædende rolle i vores samfund.

Biologi er både et teoretisk og praktisk orienteret fag. I det praktiske arbejde indgår eksperimenter, feltundersøgelser og virksomhedsbesøg. På TG har vi gode faciliteter til det praktiske arbejde: Vi har et laboratorium og vi har mulighed for at besøge de store uddannelsesinstitutioner som f.eks. Landbohøjskolen (LIFE), Botanisk Have og Zoologisk Museum. Desuden ligger skolen tæt på Naturcenter Vestamager og den blå base, hvor der er gode muligheder for feltarbejde.
Faget kan tages på både C, B og A niveau.

Se læreplaner her:

Biologi STX

Biologi HF