Biologi

Biologi handler om alle levende organismer. Dagligt støder du i diverse medier på emner som ligger inden for biologiens område - f.eks. i forbindelse med kloning, vandmiljøplaner, multiresistente bakterier, fedme og anoreksi og giftstoffers påvirkning af børn og voksne.

Der satses i stadig højere grad på f.eks. bioteknologi - der er en af hovedindtægtskilderne i dansk erhvervsliv i dag, og faget biologi giver mange jobmuligheder efter gymnasietiden. Den biologiske forskning har altid spillet en central rolle i forhold til, hvordan vi betragter og forandrer vores fremtid. Lige siden Charles Darwin udviklede teorien om arternes oprindelse, har biologien vist sin fremtrædende rolle i vores samfund. 

Biologi er både et teoretisk og praktisk orienteret fag. I det praktiske arbejde indgår eksperimenter, feltundersøgelser og virksomhedsbesøg. På TG har vi gode faciliteter til det praktiske arbejde: Vi har et laboratorium og vi har mulighed for at besøge de store uddannelsesinstitutioner som f.eks. Landbohøjskolen, Botanisk Have og Zoologisk Museum. Desuden ligger skolen tæt på Naturcenter Vestamager, hvor der er gode muligheder for feltarbejde.

Tårnby Gymnasium er medlem af Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF), så du som elev kan få mulighed for deltage i UNF's faglige arrangementer og tage med på deres sommercamps.

Se læreplaner her:

Biologi A, stx

Biologi B, stx

Biologi C, stx