Bioteknologi

Interesserer du dig for hvordan lægemidler fremstilles, og hvordan de virker? Kunne du tænke dig at få noget at vide om gensplejsede organismer og deres anvendelser - eller om arvematerialets natur? Måske har du planer om at blive sygeplejerske, læge, farmaceut eller biolog. Så er den bioteknologiske studieretning noget for dig. Den giver nemlig adgang til de videregående uddannelser indenfor naturvidenskab, sundhed og teknik. 

Bioteknologi er et helt nyt fag i gymnasiet. Bioteknologi findes kun på A-niveau og kun på den bioteknologiske studieretning. 

I faget indgår elementer af biologi og kemi. De to fag støtter og beriger hinanden, f.eks. til at forstå, hvordan menneskekroppen fungerer og hvordan forskellige lægemidler virker og udvikles. 

Men der er ikke blot tale om, at de to fag er lagt sammen til et. Faget indbefatter i høj grad en overbygning af biokemi og molekylærbiologi, som ikke fås med de to selvstændige fag hver for sig.

Der bliver jævnligt f.eks. i medierne stillet skarpt på etiske problemstillinger i forbindelse med moderne bioteknologi - f.eks. gensplejsning. Undervisningen på studieretningen skal også kvalificere dig til at kunne følge med og deltage i denne debat. Som en naturlig del af undervisningen vil der komme til at indgå besøg på forskellige videregående uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Tårnby Gymnasium tidligere har haft klasser på besøg hos f.eks. Science KU, August Krogh, Metropol og Novo Nordisk.

Se læreplaner her:

Bioteknologi A, stx