Dansk

Danskfagets kerne er det danske sprog i litteratur og i kommunikation. I sproget forbindes kultur, historie, æstetik og vores erfaringer. Når vi arbejder med dansk sprog og danskspro­gede tekster i forskellige medier, etablerer vi et møde med kultur- og bevidsthedsformer i Danmark, Europa og den øvrige verden fra oldtiden til i dag.

Vi bringer oplevelse, analyse og fortolkning i samspil, og de litterære og sproglige akti­viteter indgår i et tæt samspil i både den forståelsesmæssige og den produktive dimension af faget.

Vi træner både mundtlig og skriftlig kommunikation, og vi ser på, hvordan andre har kommunikeret og på, hvad det har været vigtigt at kommunikere i forskellige perioder. 

Se læreplaner her:

Dansk A, stx

Dansk A, HF