Dansk

I danskfaget arbejder vi bredt indenfor hovedområderne, litteratur, sproglighed og medier. Udover skrivefærdigheder udvikler vi vores evne til at kommunikere mundtligt og indgå i klassediskussioner. Vi lærer at forholde os til og afkode forskellige former for kommunikation. Foruden det historiske aspekt og kendskab til vores kulturelle fortid, er danskfaget hele tiden dynamisk i forhold til hvad der sker lige nu og her. Danskfaget vil medvirke til at gøre din verden lidt større og din evne til at forstå den verden du lever i lidt bedre.

Se læreplaner her:

Dansk A, stx

Dansk, HF