Dramatik

Drama er et kreativt fag hvor vi både arbejder på et praktisk og et teoretisk plan. 

Det praktiske fylder mest og består i, at vi arbejder med forskellige dramaøvelser. I øvelserne træner vi bla. kroppen til at formidle det budskab eller det tema vi gerne vil kommunikere frem. Øvelserne er typisk meget fysiske, og vi øver os i at forstå og spille andre mennesker.  Her er kroppen og stemmen vores primære værktøjer, og derfor særligt I fokus når vi laver øvelser.

Via dramaøvelserne får vi styrket vores koncentrationsevne, vores fantasi, vores indlevelsesevne, og vi vil med sikkerhed have det sjovt!

Det teoretiske og det praktiske supplerer hinanden i dramaundervisningen. Indenfor det teoretiske felt arbejder vi med teaterhistoriske og teaterteoretiske emner, som uddybes og forklares ved hjælp af dramaøvelser og praktiske øvelser på gulvet.

Året slutter med, at vi laver et eksamensprojekt i grupper, hvor vi har mulighed for at demonstrere de færdigheder og kompetencer, vi har lært i løbet af året.

Hvis du har haft dramatik c i 1.g/1.HF kan man hæve det til B-niveau i 2.HF/3.g. Her har vi tid til at fordybe os i emnerne og gå i dybden med flere typer teaterteori og kaste os ud i projekter med større sværhedsgrad og kompleksitet end på c-niveau.

Hvis du ikke har haft dramatik c i 1.g/1.HF,  kan dramatik C vælges som valgfag i 3g/2.HF.

Se læreplaner her:

Dramatik, STX

Dramatik, HF