Engelsk

Engelsk er en naturlig del af det moderne liv, du er vant til at udtrykke dig på engelsk og sproget fylder meget i medierne og vores kultur i det hele taget.

Hvis du vil kunne klare dig i den globaliserede verden, vi lever i, er det en forudsætning, at du kan kommunikere på engelsk. Du skal kunne læse og forstå engelsk uden besvær, og du skal kunne tale og skrive engelsk, så andre kan forstå dig. Engelsk er et sprog, der bruges internationalt, og det bruges i stigende grad som arbejdssprog - også i Danmark.

Se læreplaner her:

Engelsk, STX

Engelsk, HF