Erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der tager udgangspunkt i den enkelte virksomhed og dens samspil med omverdenen. Du vil få viden om strategi, økonomi, organisation/ledelse samt salg og markedsføring.

Hvordan etablerer og udvikler man en virksomhed i et internationalt og markedsorienteret samfund? Hvilke beslutninger skal træffes og på hvilket grundlag. Hvorfor vindes eller tabes markedsandele? Hvilke fordele og ulemper har out-sourcing?               

Via arbejdet med aktuelle, interessante virksomheder (cases) belyses den erhvervsøkonomiske teori i praksis. Projektarbejde og kontakt til erhvervslivet via virksomhedsbesøg og gæstelærere m.m. indgår som en naturlig del af faget. Der er desuden mulighed for at eleverne kan deltage i i iværksætteri-konkurrencer som EBG (European Business Games) og internetaktiespil. 

Faget er såvel studieforberedende som almendannende. Arbejdet med fagets modeller og teorier ud fra en helhedsorienteret synsvinkel vil give dig mulighed for at forholde dig kritisk til din egen adfærd samt til virksomhedernes handlemuligheder og den rolle, de spiller i samfundet.

Se læreplaner her:

Erhvervsøkonomi, STX

Erhvervsøkonomi, HF