Filosofi

Filosofi er faget, hvor du stiller spørgsmål til hvordan verden er indrettet, og hvor spørgsmålene er vigtigere end svarene. Eksempler på spørgsmål, der kan tages op i filosofi kunne være: Hvad er vigtigst: frihed eller lighed? Hvad er sandhed? Hvad er det lykkelige liv?

I filosofien prøver man at løse disse spørgsmål ved at bruge fornuften og ved at argumentere. Derfor er argumentationsteori en vigtig del af faget. Du skal være villig til at afprøve andres argumenter og kunne leve med at der ikke findes et facit! 

I filosofi læser du tekster af forskellige filosoffer. Du læser også oversigtslitteratur, da du skal kende filosofihistorien i hovedtræk. Der skal også inddrages andet materiale end det rent filosofiske, så vi ser film, går i teatret eller på udstilling, hvis der er noget, der kan belyse et problem, som vi arbejder med.

Arbejdet med filosofi inddeles i 2-5 emner, som bestemmes efter elevernes ønske, men vi skal behandle etik/moral, menneskets forhold til naturen og mennesket og samfundet.

Filosofi skærper din kritiske sans og kan understøtte dit arbejde med dansk og historie, men også i oldtidskundskab, samfundsfag og fysik kan du have stor nytte af filosofi Eksamen er i kendt, læst tekst.

Se læreplaner her:

Filosofi, STX

Filosofi, HF