Fysik

STX
Faget fysik søger at give generelle beskrivelser af og forklaringer på fænomener og processer i naturen, i teknikken og i vores dagligdag. I fysikundervisningen lærer du om nogle af disse beskrivelser og forklaringer.

Du lærer, hvordan man – ved hjælp af eksperimenter – og igennem eksperimenter – undersøger om en beskrivelse eller forklaring er rigtig. Du prøver også selv at opstille forklaringer på fænomener og at undersøge, om dine forklaringer er korrekte.

Fysikundervisningen vil, sammen med dine andre naturvidenskabelige fag, øge din evne til at forstå og tage stilling til vigtige problemstillinger med naturvidenskabelig og teknologisk indhold

Samspil med matematik
Matematik er et vigtigt redskab i fysik. Man siger ofte, at matematikken er fysikkens sprog. Jo højere niveau, jo mere anvendes matematikken i faget.
På C-niveau er anvendelsen af matematik meget nedtonet, men der anvendes dog simpel matematik og der skal laves nogle simple udregninger.
På B-niveau bruges matematikken noget mere allerede i 1g.
På A-niveau er matematikniveauet yderligere hævet lidt, men hovedsagelig i 3.g.

Selv om fysik B og A kræver noget matematik, er undervisningen baseret på at fysik er et naturvidenskabeligt fag, hvor eksperiment og observation er de centrale komponenter som de fysiske teorier bygger på. Fokus vil derfor altid være på den kvalitative forståelse af de fysiske fænomener.

Studieretninger
Alle på STX skal have fysik på mindst C-niveau. På TG afsluttes fysik C i 1.g. Hvis man vil have fysik på et højere niveau skal man vælge en af de følgende studieretninger:

• Matematik A - Fysik A - Kemi B
• Matematik A - Fysik B - Kemi B
• Matematik A - Fysik B - Kemi A
• Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B

På den første af disse (Mat-A, Fys-A, Kem-B) har man et sammenhængende forløb allerede fra 1. g der munder ud i fysik A. På de tre andre studieretninger har man et sammenhængende forløb på 2 år der efter 2. g resulterer i et B-niveau. Man kan så herefter vælge at hæve til Fysik A i 3.g som valgfag.

HF
HF-studerende med Matematik- og Naturpakken kan vælge fysik på C-niveau. 

Læreplanerne for fysik
Fysik STX
Fysik HF