Fysik

Faget fysik søger at give generelle beskrivelser af og forklaringer på fænomener og processer i naturen, i teknikken og i vores dagligdag. I fysikundervisningen lærer du om nogle af disse beskrivelser og forklaringer. 

Du lærer, hvordan man - ved hjælp af eksperimenter - undersøger om en beskrivelse eller forklaring er rigtig. Du prøver også selv at opstille forklaringer på fænomener og at undersøge, om dine forklaringer er korrekte.

Fysikundervisningen vil, sammen med dine andre naturvidenskabelige fag, øge din evne til at forstå og tage stilling til vigtige problemstillinger med naturvidenskabelig og teknologisk indhold

Matematik er et vigtigt redskab i fysik. Man siger ofte, at matematikken er fysikkens sprog. Jo højere niveau, jo mere anvendes matematikken i faget. På c-niveau er anvendelsen af matematik meget nedtonet, men du slipper ikke for at regne og bruge simple matematiske formler. På b-niveau bruges matematikken noget mere allerede i 1g.

Alle på STX skal have fysik på mindst c-niveau. På TG afsluttes fysik C i 1.g. På TG kan du vælge studieretningerne Science eller Bioteknologi med fysik på b-niveau. Fysik afsluttes her i 2.g. Elever med disse studieretninger kan løfte fysik til a-niveau som valgfag i 3.g. Elever med fysik på c-niveau kan løfte faget til b-niveau som valgfag i 3.g. HF-studerende kan vælge fysik på c-niveau. 

Se læreplaner her:

Fysik A, stx

Fysik B, stx

Fysik C, stx