Skræmmekampagne: Analyse af propaganda-plakater kan også være en del undervisningen i historie.

Historie

Historie er et af de bærende fag på både HF og STX. Du skal således have historie under hele uddannelsen. Historiefagets kernestof er centrale begivenheder, perioder og udviklingslinjer i såvel Danmarks historie som i verdenshistorien - dog med særlig vægt på Europas historie. I vores stadig mere globaliserede tid er det vigtigt at kunne se sammenhængen mellem fortid, nutid & fremtid - for bedre at kunne forstå begivenheder, der udspiller sig i verden og i Danmark. 

I historie arbejder vi med traditionelle historiske kilder (fx tekster fra fortiden, breve eller arkæologiske fund). Man lærer således grundlæggende kildekritiske begreber og bliver i stand til at analysere forskelligartet historisk materiale. Men undervisningen giver også mulighed for at arbejde med mange forskellige materialetyper - f.eks. billeder, film, forskellige typer af tv-udsendelser og fiktionslitteratur for derigennem at blive konfronteret med forskellige måder at formidle og bruge historien på.

Se læreplaner her:

Historie, STX

Historie, HF