Idræt

TG er et idrætsvenligt gymnasium med mange idrætsglade og dygtige elever. Idræt er et fag, som også i fremtiden skal være med til at tegne TG med en særlig stærk profil - udadtil som indadtil. Skolen har stolte traditioner både i Gymnasieskolernes idrætsturneringer med fine resultater i atletik, badminton, basketball, fodbold, håndbold, ultimate og volleyball. Derudover har vi gode netværk til klubidrætten på Amager.

Indadtil er faget en krumtap i det sociale sammenhold på skolen med mange aktiviteter på tværs af klasse og køn med frisportstimer, aktivitetsdage, idrætsdage og interne turneringer, hvor især sejren i fodboldcuppen TG-cup er forbundet med særlig stor prestige.

Facilitetsmæssigt råder skolen over en hetl ny multihal, dansesal, store græsarealer og en asfaltbane. Dertil kommer to renoverede styrke- og motionsrum med bl.a. crosstrainer, motionscykel, løbebånd, romaskine samt styrketræningmaskiner og frivægte.

TG modtager både Team Danmark-elever og eliteidrætselever. Team Danmark-eleverne har mulighed for at tage en 4-årige STX-uddannelse og TG’s Team Danmark-koordinator giver særlig støtte til eleverne gennem hele deres gymnasieforløb. 

TG nyder godt af den særlige idrætskultur på Amager. Vi har et tæt samarbejde med en bred vifte af de lokale idrætsforeninger.

C-niveau STX

Idræt C er et obligatorisk eksamensfag i alle tre år på STX. Faget tager udgangspunkt i en alsidig fysisk aktivitet, som skal være rettet mod aspekter af træning og sundhed.
Idrætsundervisningen er primært praktisk, men har også et tydeligt teoretisk fokus. Til eksamen vurderes samspillet mellem den praktiske og teoretiske del. 

Idrætsfaget består af tre færdighedsområde:

• boldspil (fodbold, håndbold, volleyball, basketball)
• musik og bevægelse (aerobic, hiphop, jive, chachacha, swing, stepaerobic)
• klassiske og nye idrætter (svømning, badminton, atletik, parkour)

Undervisningen bliver tilrettelagt så eleverne oplever at være fysisk belastede. Der opnås indsigt i den fysiske aktivitets betydning såvel praktisk som teoretisk.  

B-niveau

Idræt kan løftes til B-niveau som valgfag i 3g eller 2.hf. Idræt B er et eksamensfag med både en praktisk og teoretisk prøve.
Afhængigt af disciplinens karakter lægges der vægt på bl.a. kropsbeherskelse, tekniske og taktiske færdigheder samt teoretiske refleksioner over praksis.
Idrætsfaget består af tre færdighedsområde:

• boldspil (fodbold, håndbold, volleyball, basketball)
• musik og bevægelse (aerobic, hiphop, jive, chachacha, swing, stepaerobic)
• klassiske og nye idrætter (svømning, badminton, atletik, parkour)

Den teoretiske del er bred og dækker bl.a. fysiologi, anatomi, træningslære, idrætssociologi, idrætspsykologi og idrætshistorie.

C-niveau HF

I 1.hf kan man vælge idræt C, der er et obligatorisk eksamensfag. Undervisningen gennemføres på uddannelsens første halve år. Eksamen gennemføres som vintereksamen. Idræt tager udgangspunkt i en alsidig fysisk aktivitet, som skal være rettet mod aspekter af træning og sundhed.
Idrætsundervisningen er primært praktisk, men har også et tydeligt teoretisk fokus. Til eksamen vurderes samspillet mellem den praktiske og teoretiske del. 
Idrætsfaget består af tre færdighedsområde:

• boldspil (fodbold, håndbold, volleyball, basketball)
• musik og bevægelse (aerobic, hiphop, jive, chachacha, swing, stepaerobic)
• klassiske og nye idrætter (svømning, badminton, atletik, parkour)

Undervisningen bliver tilrettelagt så eleverne oplever at være fysisk belastede. Der opnås indsigt i den fysiske aktivitets betydning såvel praktisk som teoretisk.  

Se læreplaner her:

Idræt, STX

Idræt, HF