Idræt

TG er et idrætsvenligt gymnasium med mange idrætsglade og dygtige elever. Idræt er et fag, som også i fremtiden skal være med til at tegne TG med en særlig stærk profil - udadtil som indadtil. Skolen har stolte traditioner både i Gymnasieskolernes idrætsturneringer med fine resultater i atletik, badminton, basketball, fodbold, håndbold og volleyball og ved stævner som floorball og dragebådsregatta - foruden gode netværk til klubidrætten på Amager.

Indadtil er faget en krumtap i det sociale sammenhold på skolen med mange aktiviteter på tværs af klasse og køn med frisportstimer, aktivitetsdage, idrætsdage og interne turneringer, hvor især sejren i fodboldcuppen TG-cup er forbundet med særlig stor prestige.

Facilitetsmæssigt råder skolen udendørs over store græsarealer med opstregning til bl.a. fodbold, softball og ultimate. I skoleåret 2007/08 blev forholdene udbygget med en bandeindrammet asfaltbane med opstregning
til tennis, håndbold, basketball og som noget nyt rulleskøjtehockey. Moderniseringen omfattede indendørs to renoverede styrke- og motionsrum med bl.a. crosstrainer, romaskine plus diverse "torturredskaber" i form af maskiner og frivægte. Skolens meget alsidige aktivitetstilbud omfatter også brug af især Tårnby kommunes faciliteter ligesom TG har tæt samarbejde
med Nordregårdskolen og Kastrup Fitness.

Samlet har idræt de seneste år tilbudt: softball, ultimate, fodbold, salsa, yoga, atletik, bowling, langbold, rundbold, korfball, amerikansk fodbold, folkedans, lanciers, mavedans, basketball, volleyball, floorball, afspænding, musik og bevægelse, tennis, shorttennis, tjouktennis, bordtennis, svømning, skøjteløb, badminton, springgymnastik, styrketræning, aerobic & step, kampsport, konditionstræning og diverse test m.m.

Se læreplaner her:

Idræt B

Idræt C, stx

Idræt C, HF