Kemi

Alt stof består af atomer. Det gør du selv, alt hvad du spiser og drikker, dit tøj, den computerskærm, du læser denne tekst på, for bare at nævne nogle eksempler. I faget kemi ser vi på, hvordan atomerne i forskellige stoffer er bundet til hinanden, og hvordan disse bindinger kan brydes, så atomerne kan sammensættes på andre måder og danne nye stoffer.

Kemien har gennem tiden fascineret og interesseret mennesket. Viden om og forskning inden for kemi har været forudsætningen for en række teknologiske landvindinger, der har forbedret menneskelige leveforhold. Man kan bare tænke på udviklingen af nye typer medicin, nye materialer som f.eks. kunststoffer til beklædning. Ofte beretter medierne om forskellige kemiske stoffer, som har en skadelig virkning på mennesker eller på miljøet omkring os. Man bør være i stand til følge med og deltage i debatten på et kvalificeret grundlag. Det er et af formålene med undervisningen i kemi at give jer disse forudsætninger. Endelig skal det nævnes, at optagelse på en række videregående tekniske, naturvidenskabelige og sundhedsfaglige uddannelser forudsætter, at man har haft kemi på et vist niveau.

I gymnasiet (stx) skal alle elever igennem et Naturvidenskabeligt grundforløb (NV) i det første halve år af 1.g. Kemi indgår her som ét ud af fire fag. Hvis man vil have kemi herudover, skal man vælge en af de naturvidenskabelige studieretninger. Alt afhængig af præcis hvilken retning man vælger, får man kemi på C- eller B-niveau, der afsluttes efter 2.g. Man vil så i 3.g have mulighed for at løfte C-niveau til B-niveau eller B-niveau til A-niveau.

På HF indgår kemi sammen med biologi og geografi i Naturvidenskabelig faggruppe. Det skal alle kursister have det første år.

Se læreplaner her:

Kemi, STX

Kemi, HF