Matematik

I gymnasiet og på HF lærer du matematik og matematiske metoder, så du kan jonglere med begreber, du ellers ikke kunne gennemskue. Matematik er af stor værdi i vidt forskellige uddannelser og job. Du kan vælge mellem matematik på A-niveau, B-niveau og C-niveau.

Matematik på HF

C-niveau: Det ene års matematikundervisning alle har, ligger i 1. hf.

B- og A-niveau: På HF skal du vælge en fagpakke, og hvis du vælger matematik- og naturfagspakken, så har du matematik i begge år og ender med matematik på A-niveau. I de andre fagpakker kan du vælge matematik B som et valgfag i 2.

Matematik på STX

Grundforløbet: Når du starter på gymnasiet bliver du præsenteret for matematik i grundforløbet. Grundforløbet er en præsentation af faget, og du vil få information om forskellene på matematik på C-, B- og A-niveau. Desuden afsluttes grundforløbet med en skriftlig prøve i matematik. Resultatet kan du tage med i dine overvejelser om valg af studieretning og dermed hvilket niveau du skal have matematik på.

C-niveau: Der er nogle få sproglige studieretninger, hvor man kun har matematik på C-niveau. Så afslutter man matematik efter 1.g.

Fra C- til B-niveau: Hvis din studieretning kun har matematik i 1.g (dvs. C-niveau), kan du vælge matematik som valgfag senere og dermed hæve det til B-niveau.

B-niveau: Mange studieretninger har matematik på B-niveau. Mange uddannelser kræver matematik på dette niveau. B-niveauet afsluttes efter 2.g.

Fra B- til A-niveau: Hvis din studieretning har matematik på B-niveau, kan du vælge matematik som valgfag i 3.g og på den måde hæve det til A-niveau.

A-niveau: A-niveau er det højeste niveau man kan have matematik på i gymnasiet. Elever med matematik på A-niveau har matematik alle tre år. Mange videregående naturvidenskablige uddannelser kræver matematik på A-niveau

Læreplaner:

Matematik A, stx

Matematik B, stx

Matematik C, stx

Matematik B, HF

Matematik C, HF