Musik

Et liv uden musik? - Nej, vel! Kan du ikke få musik nok, så sæt det på skemaet! Musik på TG er et spændende fag, der giver dig indsigt i mange andre musikgenrer, end dem du kender i forvejen. Du får elementært kendskab til spil på bas, guitar, trommer og klaver, og du lærer, hvordan du kan udvikle din sangstemme.

På TG giver vi dig mulighed for at optræde til koncert- og caféarrangementer. Du får også mulighed for at deltage i skolens kor eller band, der øver efter skoletid. Du behøver ikke at kunne spille eller synge for at vælge musik på TG. Du skal bare kunne lide at lytte til musik og have lyst til at beskæftige dig med faget.

Fælles for alle musikfagets niveauer (C-, B- og A-niveau) er en opdeling af faget i to grunddele, en praktisk og en teoretisk del. Praktisk musik kaldes musikudøvelse, der først og fremmest består af sang og sammenspil, men rap og stomp er også eksempler på musikudøvelse. 

Teoretisk musik er musikforståelse, dvs. at vi skal lære at forholde os til og analysere den musik, vi hører. Afhængigt af niveau skal vi enten kunne orientere os i eller læse korrekt fra et partitur. 

Hvis du er HF-kursist kan du vælge musik som dit kunstneriske fag i 1.HF. Du kan derefter i 2.HF vælge musik på B-niveau. Hvis du er gymnasieelev kan du vælge musik som dit kunstneriske fag i 1.g. Du kan måske også vælge musik som valgfrit B-niveau (afhængigt af din studieretning). Endelig kan du som gymnasieelev vælge en studieretning med musik på enten B- eller A-niveau.

Se læreplaner her:

Musik A, stx

Musik B, stx

Musik C, stx

Musik C, HF