Ekskursion til Møns Klint

Naturgeografi

Hvordan sikrer vi rent drikkevand til de kommende generationer? Hvilken betydning har drivhuseffekten for klimaet? Og mennesket for drivhuseffekten? 
Hvorfor forekommer der så mange jordskælv og vulkanudbrud visse steder i verden?

Sådanne spørgsmål, om hvordan mennesket tilpasser sig, udnytter, regulerer, ændrer og forvalter natur og omverden, herunder principper for bæredygtig udvikling, indgår i undervisningen. 

Naturgeografi omhandler grundlæggende natur-processer og naturforhold på Jorden og deres betydning for menneskets livsvilkår samt Jordens, livets og landskabernes udviklingshistorie i både et langt geologisk tidsperspektiv og i et aktuelt, samfundsmæssigt og kulturelt perspektiv. Undervisningen vil derfor ofte have et aktuelt udgangspunkt og være emneorienteret. 

Faget indgår på HF som en del af den naturvidenskabelige faggruppe (sammen med biologi og kemi) og i STX dels som en del af det naturvidenskabelige grundforløb (sammen med biologi, kemi og fysik) og dels som Naturgeografi C, der er obligatorisk fag på nogle af studieretningerne, og som Naturgeografi B, der er et muligt valgfag for de, der har haft faget på C-niveau.

Læreplaner: STX