Tempelområdet Akropolis i Athen, som det ser ud i dag.

Oldtidskundskab

Oldtidskundskab giver dig mulighed for at lære noget om antikkens Grækenland og Rom og udforske de grundtanker, som vi genfinder i dag i den europæiske litteratur, filosofi, kunst, sprog og samfund. Derfor er Oldtidskundskab et fag som både giver dig viden om Europas tidlige civilisationer og beskriver ligheder og forskelle mellem livet i antikkens Athen eller Rom og nutidens Danmark og Europa.

Vi undersøger antikkens tanker og ideer og sammenligner med senere og nutidige værker både indenfor litteratur, film og kunst. Vi laver litteraturanalyser og studerer filosofiske tanker om erkendelse, om krop og sjæl, og det gode liv for blandt andet at undersøge, hvordan nutidige tankemønstre kan spores tilbage til antikkens Athen og Rom.

Faget rummer også en kunstfaglig del, hvor vi ser og beskriver skulpturer og bygninger fra Grækenland og Rom og sammenligner med fantastiske hovedværker i kunsthistorien. Hovedværker, som vi kan se spor af i bygningen af Københavns byret og Vor Frue Kirke eller i de udstillede skulpturer på Ny Carlsberg Glyptotek og Thorvaldsens Museum her i København.

Læreplaner: STX