Psykologi

Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesket udvikler sig, hvordan vi tænker, lærer og handler. Psykologi er et af de valgfag, du kan få på STX eller HF - enten på C-niveau eller B-niveau. Fælles for begge niveauer er, at vi arbejder med følgende områder inden for psykologien:

* Udviklingspsykologi: Menneskets udvikling fra vugge til grav.
* Socialpsykologi: Samspillet mellem mennesker.
* Kognition og læring: Hvordan lærer vi og hvad er intelligens?
* Personlighed og identitet: Individuelle forskelle på mennesker.

På B-niveau skal man desuden have mindst et af følgende områder: 
sundhedspsykologi, psykiske afvigelser (dysfunktionalitet),neuropsykologi, idrætspsykologi, mediepsykologi, arbejds-og organisationspsykologi, pædagogisk psykologi eller retspsykologi.

På B-niveau er der desuden krav om, at eleverne skal udarbejde en projektopgave, som bl.a. skal indeholde en empirisk undersøgelse, lavet af eleverne selv.

Men psykologi handler ikke kun om, at man skal forstå og forholde sig kritisk til forskellige psykologiske teorier. Man tilegner sig også nogle kompetencer, som kan bruges i alle mulige andre sammenhænge. F.eks. lærer man:

* At reflektere over egen studiepraktik. 
* At samarbejde med andre.
* At forstå og respektere andres menneskers forskellighed på baggrund af personlige, sociale og kulturelle faktorer.

Læreplaner: STX   HF