Samfundsfag

I samfundsfagsundervisningen på TG prioriterer vi, at vores elevers faglige ballast fra undervisningen kobles til verden uden for skolen bl.a. i form af studieture og ekskursioner til f.eks. Folketinget, Københavns Byret eller forskellige ministerier. Desuden lægger vi stor vægt på, at eleverne selv får lov til at lave undersøgelser såsom vælger-undersøgelser og meningsmålinger. Endvidere arrangerer vi i løbet af året diverse foredrag og dialogmøder med relevante politikere eller samfundsdebattører. Mere konkret arbejder vi i samfundsfag indenfor følgende hovedområder: 

1. Sociologi - som er studiet af sociale forhold og problemstillinger. Det kunne f.eks. være emner som; identitetsdannelse og socialisering, kriminalitet, fattigdom, social arv og mønsterbrud, hooliganisme mm.

2. Politologi - som er studiet af politiske forhold og problemstillinger. Det kunne f.eks. være emner som; ideologiers nutidige relevans, mediernes rolle i demokratiet mm. 

3. Økonomi - som er studiet af hvordan samfundsøkonomien fungerer og styres. Det kunne f.eks. være emner som; hvordan sikrer vi fremtidens velfærd, hvad skal Danmark leve af i fremtiden, og hvordan nedbringes arbejdsløsheden?

Dertil kommer at der i samfundsfag på A-niveau er et yderligere fokus på studiet af internationale politiske forhold samt et større fokus på, hvordan der arbejdes videnskabeligt indenfor faget.

Se alle læreplaner her.....

 

 

 

Jakob Kwon fra DR's TV-Avisen besøgte sidste år TG, hvor han talte med samfundsfagseleverne om nyhedsformidling for unge