Samfundsfag

I samfundsfagsundervisningen på TG prioriterer vi, at vores elevers faglige ballast fra undervisningen kobles til verden uden for skolen bl.a. i form af studieture og ekskursioner til f.eks. Folketinget, Københavns Byret eller forskellige ministerier. Desuden lægger vi stor vægt på, at eleverne selv får lov til at lave undersøgelser såsom vælger-undersøgelser og meningsmålinger. Endvidere arrangerer vi i løbet af året diverse foredrag og dialogmøder med relevante politikere eller samfundsdebattører. Mere konkret arbejder vi i samfundsfag indenfor følgende hovedområder: 

1. Sociologi - som er studiet af sociale forhold og problemstillinger. Det kunne f.eks. være emner som; identitetsdannelse og socialisering, kriminalitet, fattigdom, social arv og mønsterbrud, hooliganisme mm.

2. Politologi - som er studiet af politiske forhold og problemstillinger. Det kunne f.eks. være emner som; ideologiers nutidige relevans, mediernes rolle i demokratiet mm. 

3. Økonomi - som er studiet af hvordan samfundsøkonomien fungerer og styres. Det kunne f.eks. være emner som; hvordan sikrer vi fremtidens velfærd, hvad skal Danmark leve af i fremtiden, og hvordan nedbringes arbejdsløsheden?

Dertil kommer at der i samfundsfag på A-niveau er et yderligere fokus på studiet af internationale politiske forhold samt et større fokus på, hvordan der arbejdes videnskabeligt indenfor faget.

Se læreplaner her:

Samfundsfag A, stx

Samfundsfag B, stx

Samfundsfag C, stx

Jakob Kwon fra DR's TV-Avisen besøgte sidste år TG, hvor han talte med samfundsfagseleverne om nyhedsformidling for unge