Spansk

Spansk

Niveau: A og B

Spansk er verdens næststørste modersmål. Der er over 400 millioner mennesker, der taler spansk som deres modersmål, og spansk er modersmål i over 20 lande. Det spanske sprog åbner derfor døre til mange forskellige samfund og kulturer. Der tales spansk i Spanien, Latinamerika, Caribien, nogle afrikanske lande, Filippinerne og i USA.

Men det er ikke kun, når du rejser som turist, at du vil have glæde af sproget. Du vil også kunne bruge sproget som led i din uddannelse og senere i dit job i Danmark eller i udlandet.
Der er to overordnede mål med faget. For det første er det at lære spansk. Det vil sige at forstå, læse, tale og skrive spansk. For det andet er det at lære om kulturen, historien og samfundsforholdene i de spansktalende lande.

Undervisningen i spansk er anvendelsesorienteret, hvilket betyder, at hovedvægten ligger på at udvikle din evne til at kommunikere relevant på sproget i en given situation.

I 1g tager undervisningen udgangspunkt i et begynder-bogsystem, der giver en god sproglig ballast, og som kort introducerer dig til kultur og samfund i de spansktalende lande. I 2 og 3g bygger vi videre på kompetencerne fra 1g. Undervisningen vil især være emnebaseret, men der vil fortsat være fokus på den sproglige og kulturelle indsigt. Vi vil læse forskellige tekster, se film og høre musik. Emnerne spænder bredt fra immigration i Latinamerika og latinos-kulturen i USA, ungdomskulturen i Spanien, Frida Kahlos kunst, diktaturet i Spanien og til bandemiljøer i Mexico.  

Lærerplaner

Spansk STX