Studietur til Matterhorn i Schweiz

Tysk

Du kan vælge tysk som fortsættersprog på STX, hvis du har haft det i folkeskolen. Du skal i så fald have tysk på B-niveau (1. og 2.g) med mulighed for at vælge det på A-niveau i 3.g. Eller du kan vælge tysk som begyndersprog, hvis du har
haft fransk i folkeskolen. Et begyndersprog skal du have på A-niveau (1.-3.g). Du kan også vælge en studieretning,
hvori tysk indgår. I så fald får du tysk på A-niveau. TG tilbyder for øjeblikket tysk som fortsættersprog i en studieretning.


På HF er 2. fremmedsprog ikke obligatorisk, men hvis du vælger sprog-og kulturfagpakken, som er en udvidet fagpakke, kan du vælge tysk som 2. fremmedsprog.

I faget tysk lærer du først og fremmest at bruge sproget, dvs. at tale og skrive, så du kan kommunikere på tysk. Desuden lærer du om, hvad der kendetegner Tyskland og de øvrige tysksprogede lande kulturelt, historisk, socialt og geografisk.

Du kommer til at arbejde med forskellige slags tekster (fiktive og ikke-fiktive) samt med film, billeder og it.

Der er mange gode grunde til at beskæftige sig med tysk. Tyskland er et meget vigtigt land i Europas centrum, både geografisk, økonomisk, kulturelt og historisk. Tysk er det sprog, flest europæere har som modersmål (ca. 100 mil.), og Tyskland er vores nærmeste nabo og største og vigtigste handelspartner. Mange virksomheder i Danmark forlanger derfor et godt kendskab til tysk. Muligheden for at studere eller arbejde i Tyskland eller andre tysksprogede lande er også til stede, hvis du taler sproget.

Læreplaner:  HF   STX